Startliste

Feed_februar2013

Startlister-stafetter

Startliste-Normal

HTML og sekunderingsfil-normal

Startliste-sprint

HTML og sekunderingsfil

 

Skivefordeling-treningsdag

Skivefordeling-Innskyting_NM_1_FREDAG
Skivefordeling-Innskyting_NM_2_FREDAG (NB! oppdatert for skive 27-30)
Skivefordeling-Innskyting_NM_1_LØRDAG
Skivefordeling-Innskyting_NM_2_LØRDAG

Kretsvis_startliste_pulje1_normal
Kretsvis_startliste_pulje2-normal
Kretsvis_startliste_pulje1-sprint
Kretsvis_startliste_pulje2-sprint