Stafettpåmeldinger

IDRETT – 609165 – Stafettlag NM junior 2013 utregnet (1)

Hent lister for utfylling av stafettlag på rennkontoret.

Bruk startnummer fra fredagens normalprogram og navn i skjema.

For løpere som eventuelt ikke er påmeldt fredag skriver du kun navn.

Det er også noen ledige stafettplasser. Ekstra påmelding av lag (også mix-lag) innen 12:30 lørdag.

Frist for innlevering av påmeldingsskjema for stafettlag lørdag kl. 17.00