Månedlige arkiver: januar 2013

Smørebod

Klubbene oppfordres til å melde inn behov for smørebod/oppstillingsplass til smørevogn/telt så snart som mulig.  Frist;  20.02.2013

Kontaktperson:  Stein Ivar Sinnes, 
[hide_email steinivar.sinnes@sirakvina.no]